Ewa Kołacz

Ewa Kołacz

Radna Rady Miejskiej w Dobczycach

Okręg wyborczy nr 7 - część sołectwa BRZĄCZOWICE - od zalewu dobczyckiego w kierunku Myślenic po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 967 - przysiółki: Górki, POM, Kozińce.

Wiceprzewodniczący komisji: 

W składzie komisji: 

Oświadczenia majątkowe: