Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Dobczyce, a w szczególności związane z prowadzeniem i rozwojem bazy oświatowej, sportowej i służącej rozwojowi kultury, inspirowanie działalności kulturalnej, kultury fizycznej społeczności.

Przewodniczący komisji:

Wiceprzewodniczący komisji: