Komisja Gospodarcza

1.Przedmiotem działania Komisji będą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Dobczyce związane z :

a.  planowaniem, budżetem i finansami,

b.  planowaniem strategii rozwoju gospodarczego Gminy w zakresie jej możliwości finansowych i promocji Gminy,

c. programami dla rolnictwa oraz współdziałaniem z rolnikami, analizą i poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2.Komisja będzie opracowywała projekty nowelizacji statutu gminy oraz sołectw, sporządzała spisy inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji i protokoły przejęcia mienia.