Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Komisja Społeczna

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Dobczyce, a w szczególności związane z analizą i rozwiązywaniem problemów bezrobocia, opieki społecznej i zdrowia oraz porządku publicznego.

Przewodniczący komisji:

Wiceprzewodniczący komisji: