Komisja Społeczna

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy pozostające w zakresie działania Gminy Dobczyce, a w szczególności związane z analizą i rozwiązywaniem problemów bezrobocia, opieki społecznej i zdrowia oraz porządku publicznego.

Przewodniczący komisji:

Wiceprzewodniczący komisji: