Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem na czas określony lokalu zlokalizowanego w Kędzierzynce 119

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2018-10-04

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 30.09.2020 r. lokal mieszkalny o powierzchni 15,20 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Kędzierzynce 119, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122, dla której Sąd Rejonowy w  Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00016480/1, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno kanalizacyjną.

Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić będzie: 67,40 zł.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 10 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Data opracowania: 

czw., 2018-10-04

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek