Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu lokalu mieszkalnego pod adresem Kędzierzynka 119

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

pt., 2021-01-22

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021 roku lokal mieszkalny o powierzchni 17,20 m2 , zlokalizowany w miejscowości Kędzierzynka w budynku stanowiącym mienie komunalne,

na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi  księgę wieczystą Nr KR2Y/00016480/1, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.

Stawka najmu za lokal mieszkalny wynosić będzie miesięcznie: 77,40 zł.

Czynsz najmu za lokal płatny będzie miesięcznie do 10- tego dnia każdego miesiąca  z góry.

Data opracowania: 

pt., 2021-01-22

Autor opracowania: 

Piotr Żuk