Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu w Kędzierzynce 119

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

śr., 2020-10-07

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 30.10.2021 r. lokal mieszkalny o powierzchni 15,20 m2 zlokalizowany w miejscowości Kędzierzynka 119 stanowiącym mienie komunalne, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122, dla której Sąd Rejonowy w  Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00016480/1, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, wodno kanalizacyjną.

Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić będzie: 68,40 zł.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 10 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Pozostałe warunki umowy najmu będą określone w umowie najmu.

Data opracowania: 

śr., 2020-10-07

Autor opracowania: 

Paweł Stożek