Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem na czas nieokreślony lokalu zlokalizowanego przy ul. Rynek 21

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

śr., 2018-12-19

lokal do wynajęciaBurmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 46,60 m2, pod działalność handlową lub usługową,   znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy Rynek 21, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1765, dla której  Sąd Rejonowy w  Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00000468/6; o pow. 46,60 m2; pod działalność handlową lub usługową; wyposażony jest w instalacje; elektryczną, wody i centralnego ogrzewania.

Otwarcie przetargu odbędzie się 28.01.2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 w sali konferencyjnej - parter, o godzinie 10 00.

Cena wywoławcza 35,00 zł/m2 + 23% VAT za miesiąc najmu.

W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania.

Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek płacenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
/ Dz.U. 2018r.poz. 1445 późn. zm./.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 15-tego dnia każdego miesiąca z góry.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktualizacji czynszu określonego umową w okresach rocznych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł na konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26, BS Dobczyce 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 do dnia 25.01.2019 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, która przetarg wygrała, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia umowy najmu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Bliższych informacji udziela: Kazimiera Polonek –Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 012 37 21 761, pok. 201.

Lokal można oglądać od dnia 07 stycznia 2019 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1300.

Data opracowania: 

śr., 2018-12-19

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek