Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem na czas nieokreślony lokalu zlokalizowanego przy ul. Rynek 21

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

pt., 2018-11-23

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 46,60 m2, pod działalność handlową lub usługową,   znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy  Rynek 21, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1765, dla której  Sąd Rejonowy w  Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00000468/6.

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wody i centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza za najem lokalu wynosi 35,00 zł netto/m2 + 23%VAT. W cenę wliczone są koszty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 15 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Aktualizacja czynszu następować będzie w okresach rocznych wg stopnia inflacji przewidywanego na dany rok i ogłoszonego w komunikatach Prezesa Urzędu Statystycznego.

Data opracowania: 

pt., 2018-11-23

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek