Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem lokalu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokalu użytkowego o powierzchni 40,95 m2 znajdującego się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanego w Dobczycach przy Rynku 22A

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

pt., 2013-08-02

Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 40,95 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy  Rynek 22A na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1010/6, dla której  Sąd Rejonowy w  Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00015570/2. Lokal wyposażony jest w instalację: wody zimnej i ciepłej, instalacje kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Stawka za najem lokalu wynosi 27,00 zł netto/m2 + 23%VAT. W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 15 – tego dnia każdego miesiąca z góry. Aktualizacja czynszu następować będzie w okresach rocznych wg stopnia inflacji przewidywanego na dany rok i ogłoszonego w komunikatach Prezesa Urzędu Statystycznego.

Data opracowania: 

pt., 2013-08-02

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek