Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem lokalu użytkowy o powierzchni 29,70 m2 zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 22 A

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

wt., 2018-08-07

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 29,70 m2, pod działalność handlową lub usługową,   znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy  ul. Rynek 22 A, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1010/6, dla której  Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00015570/2.

Lokal wyposażony jest w instalację: wody zimnej i ciepłej, instalacje kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.

Cena wywoławcza za najem lokalu wynosi 35,00 zł netto/m2 + 23%VAT.

W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 15 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Aktualizacja czynszu następować będzie w okresach rocznych wg stopnia inflacji przewidywanego na dany rok i ogłoszonego w komunikatach Prezesa Urzędu Statystycznego.

Data opracowania: 

wt., 2018-08-07

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek