Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 758,44 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Podgórskiej 3 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności statutowej Klubu Sportowego „RABA”

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

pt., 2018-04-13

Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 31 stycznia 2027 roku lokal użytkowy o powierzchni 758,44 m2  znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy ul. Podgórskiej 3, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 875, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00015570/2, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności statutowej Klubu Sportowego „RABA”. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną. Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal będzie wynosił brutto:  758,44 zł.

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: 

pt., 2018-04-13

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek