Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem lokalu przy Rynek 16 A - Ośrodek Zdrowia

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2018-07-26

Przeznaczam do wynajmu w trybie przetargowym na czas nieokreślony lokal użytkowy o powierzchni 35,88 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy  Rynek 16 A – Ośrodek Zdrowia, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1008/11, dla której  Sąd Rejonowy w  Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00000199/9, z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych.

Lokal wyposażony jest w instalację: wody zimnej i ciepłej, instalacje kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.

Stawka za najem lokalu wynosi 30,00 zł netto/m2 + 23%VAT.

W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 15 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Aktualizacja czynszu następować będzie w okresach rocznych wg stopnia inflacji przewidywanego na dany rok i ogłoszonego w komunikatach Prezesa Urzędu Statystycznego.

Data opracowania: 

czw., 2018-07-26

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek