Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem lokalu o powierzchni 53 m kw. w budynku Szkoły Podstawowej w Kornatce

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2014-03-06

Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia 15.04.2014r. lokal użytkowy o powierzchni 53 m2 znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Kornatce na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 167/3, dla której Sąd Rejonowy w  Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00007687/6, z przeznaczeniem na cele mieszkalne dla pana Adriana Kulika. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną:. Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić będzie: 265,00 zł. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 10 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Data opracowania: 

śr., 2014-03-05

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek