Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 21,71 m kw. przy ul. Piłsudskiego 18

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

wt., 2018-07-03

Przeznaczamy do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony  lokal mieszkalny o powierzchni 21,71 m2  znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy
ul. Piłsudskiego 18,
na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 982/5, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00006099/0, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal będzie wynosił brutto:  97,70 zł.

Data opracowania: 

wt., 2018-07-03

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek