Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 16A

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2019-04-25

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas określony do dnia 30 września 2022 roku lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń (o powierzchni 65,59 m2 i 28,45 m2 – powierzchnia łączna lokalu 94,04 m2), znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne położonym w Dobczycach przy ul. Rynek 16A, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gabinetu lekarskiego wraz z poradnią rehabilitacyjną, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1008/11, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00000199/9.

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Czynsz miesięczny za wynajmowany lokal będzie wynosił brutto: 3 802,04 zł.

W cenę wliczone są koszty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem.

Czynsz najmu za lokal płatny będzie miesięcznie do 15– tego dnia każdego miesiąca z góry.

Aktualizacja czynszu następować będzie w okresach rocznych wg wysokości średniorocznego wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Data opracowania: 

czw., 2019-04-25

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek