Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 509

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

pt., 2019-03-22

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 509, zabudowanej budynkiem byłej biblioteki o powierzchni użytkowej 10,04 m2, zlokalizowanym przy starej Szkole Podstawowej w Stadnikach stanowiącym mienie komunalne, na rzecz  xxxxxxx zamieszkałego xxxxxx, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze. Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 509, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR2Y/00016479/1.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną.

Czynsz roczny za wynajmowany budynek wynosił będzie brutto: 307,50 zł.

Data opracowania: 

pt., 2019-03-22

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek