Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu od dnia 01.07.2014r. lokalu użytkowego w Kędzierzynce

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

wt., 2014-05-13

Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia 01.07.2014r. lokal użytkowy o powierzchni 17,20 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Kędzierzynce, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122, dla której Sąd Rejonowy w  Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/16480/1, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla Pani Justyny Piwowarczyk. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno kanalizacyjną: Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić będzie: 77,40 zł. Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 10 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Data opracowania: 

wt., 2014-05-13

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek