Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu nieruchomości zlokalizowanej w Brzączowicach pod nr 11

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

śr., 2019-06-19

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, stanowiącą mienie komunalne, dotychczasowym najemcom. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana zlokalizowana jest w Brzączowicach, pod numerem 11, oznaczona jako działka nr 548, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00032982/8. Miesięczny czynsz za wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym będzie wynosił brutto:1 662,15 zł.

Data opracowania: 

śr., 2019-06-19

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek