Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu lokalu socjalnego

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2019-08-29

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony od dnia 01.10.2019r. do dnia 30 09. 2020r. lokal socjalny o powierzchni 30,56 m2 znajdujący się w budynku stanowiącym mienie komunalne zlokalizowanym w Dobczycach przy ul. Mostowej 2, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 707, dla której Sąd Rejonowy w  Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00004505/6, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, wodno kanalizacyjną.

Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić będzie: 76,40 zł.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 10 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Pozostałe warunki umowy najmu będą określone w umowie najmu.

Data opracowania: 

czw., 2019-08-29

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek