Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu lokalu przy ul. Kościuszki 12

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

wt., 2020-01-14

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do dnia 31 października 2022 roku lokal użytkowy o powierzchni 84,16 m2 zlokalizowany w miejscowości Dobczyce przy ul. Kościuszki 12 w budynku stanowiącym mienie komunalne, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 941/26, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00001691/5 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności Fundacji „OKNO NADZIEI”.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Stawka miesięczna za najem lokalu brutto wynosić będzie: 211,90 zł.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 15 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Data opracowania: 

wt., 2020-01-14

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek