Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do wynajmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej biblioteki o pow. 10,04 m2 w Stadnikach

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

wt., 2014-04-01

Przeznaczam do wynajmu w trybie bezprzetargowym na czas określony do dnia 31.12.2018 roku część nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej biblioteki o pow. 10,04 m2, zlokalizowanym przy starej Szkole Podstawowej w Stadnikach stanowiącym mienie komunalne, na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Kraków, Oddział Dobczyce - Stadniki, Sekcja w Stadnikach, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 509, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00016479/1. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną. Czynsz roczny za wynajmowany budynek brutto wynosi: 233,66 zł.

Data opracowania: 

wt., 2014-04-01

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek