Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wynajęcia części nieruchomości położonej w Dobczycach

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

pon., 2019-07-15

 

Lokalizacja terenu przeznaczonego do wynajęcia.BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza  do  wynajęcia  część nieruchomości oznaczonej działką nr 716/19 o powierzchni 300 m2 położonej w Dobczycach dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00024582/5, na  czas  oznaczony do  dnia  20.08.2022  roku, z przeznaczeniem na plac manewrowy do szkolenia kandydatów na kierowców kategorii A i B.   

Miesięczny czynsz za najem ustala się w wysokości 205,00 złotych netto.

Pozostałe  warunki  najmu nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie najmu.

Data opracowania: 

pon., 2019-07-15

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika