Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Do wynajmu

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

czw., 2018-03-29

lokalizacja przedmiotu najmuBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza  do  najmu  część nieruchomości oznaczonej działką nr 716/12 o powierzchni 60 m2 położonej w Dobczycach

oraz do niewyłącznego korzystania część nieruchomości oznaczonej działkami nr 716/10, 716/12, 716/18, 716/19 o łącznej powierzchni 22295 m2 położonej w Dobczycach dla  których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00024582/5, na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2022  roku, z przeznaczeniem na świadczenie usług pn. „Loty widokowe paralotnią w otoczeniu zbiornika dobczyckiego”.

Roczny czynsz za najem ustala się w wysokości 600 złotych netto.

Pozostałe  warunki  najmu i  niewyłącznego korzystania nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie najmu.

Najem nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

czw., 2018-03-29

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika