Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Do wynajmu lokal w budynku wielolokalowym położonym w Dobczycach przy ul. Plac Zgody 11/5

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

wt., 2020-01-14

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wynajmu w trybie bezprzetargowym  na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2022 roku lokal mieszkalny o powierzchni 37,10 m2 zlokalizowany w budynku wielolokalowym położonym w Dobczycach przy
ul. Plac Zgody 11/5 stanowiącym mienie komunalne, na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 878/1, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą Nr KR2Y/00015114/8, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną.

Stawka miesięczna za najem lokalu wynosić będzie:194,78 zł.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie do 10 – tego dnia każdego miesiąca z góry.

Data opracowania: 

wt., 2020-01-14

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek