Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 22A

Nieruchomości: 

do wynajmu

Data: 

wt., 2013-11-26

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego, zlokalizowanego w Dobczycach w budynku przy ul. Rynek 22A, na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 1010/6, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą  Nr KR 2Y/00015570/2; o pow.40,95 m2; pod działalność handlową lub usługową; wyposażony w instalacje; elektryczną wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. 

Otwarcie przetargu odbędzie 26.11.2013 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 w sali konferencyjnej - parter, o godzinie 11 00.

Cena wywoławcza 27,00 zł/m2 + 23% VAT za miesiąc najmu.

W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania.

Na przyszłym najemcy ciąży obowiązek płacenia podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9,poz. 84 z późn. zm./.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie, do 15-tego dnia każdego miesiąca z góry.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktualizacji czynszu określonego umową w okresach rocznych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł na konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26, BS Dobczyce 87 8602 0000 0000 0000 0751 0015 do dnia 26.11.2013 r. do godziny 900.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, która przetarg wygrała, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia umowy najmu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Bliższych informacji udziela: Kazimiera Polonek –Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 012 37 21 761, pok. 201.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1300.

Data opracowania: 

śr., 2013-10-23

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek