Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pon., 2014-02-17

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 
przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat, z przeznaczeniem pod uprawę rolną, nieruchomość położoną w Stadnikach, oznaczoną  dz.nr 374/15 o pow. 0.6911 ha, dz.nr 353/1 o pow. 0.3300 ha, dla  której  Sąd  Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00018767/1.
Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 200 złotych (netto) za 1 ha gruntu.
Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.
Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
 
 
B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2018  roku, z przeznaczeniem pod drobną  uprawę  warzyw  i  kwiatów, część nieruchomości położonej              
w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1731/1 o powierzchni 0.0208 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015490/7.
Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 50,00 złotych + podatek VAT.
Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie
dzierżawy.
Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
 
 

Data opracowania: 

pon., 2014-02-17

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz