Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wydzierżawienia

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

wt., 2021-02-09

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

  1. przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2023  roku, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2 i 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0324 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00023121/9 i KR2Y/00017756/4, z przeznaczeniem na uprawę warzywniczą. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości  49,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
  2. przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2023  roku, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 2717/3 o powierzchni 0.1560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, z przeznaczeniem na uprawę rolną. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości  161,00 złotych brutto.
  3. przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2023  roku, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 795, 797, 798, 799, 800 o łącznej powierzchni 5.8603 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, na cele uprawy rolnej. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości:
  • 672,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego za powierzchnię 3.3592 ha,
  • 630,00 zł brutto za powierzchnię 2.5011 ha.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

wt., 2021-02-09

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika