Przeznaczenie do wydzierżawienia części działki 801/1 położonej w Dobczycach

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

śr., 2020-10-14

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  30.11.2023  roku, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 801/1 o powierzchni 0.0200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/000017756/4, z przeznaczeniem na ogród przydomowy. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 32,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

śr., 2020-10-14

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika