Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Przeznaczenie do wydzierżawienia części działki nr 617/9 w Dobczycach.

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

czw., 2020-10-01

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  15.09.2023  roku, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - szkółkę rowerową, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 617/9 o powierzchni 0,075 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015570/2. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 450,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego. Pozostałe warunki dzierżawy nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

czw., 2020-10-01

Autor opracowania: 

Paweł Stożek