Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

czw., 2016-12-08

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr: 2722, 2723, 2729, 2730 o łącznej powierzchni 2.0133 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4. Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.01.2027 r. Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości 403,00 zł (słownie: czterysta trzy złote) - brutto. Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

 

Data opracowania: 

czw., 2016-12-08

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz