Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2016-11-04

Burmistrz gminy i miasta Dobczyce przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas określony do 31 grudnia 2028 roku nieruchomość wraz z zabudowaniami na rzecz Klubu Sportowego „RABA” do prowadzenia działalności statutowej, położoną w Dobczycach będącą częściami działek: nr 875 o powierzchni 17 220 m2, nr 879 o powierzchni 358 m2, nr 874 o powierzchni 1 433 m2, nr 873/8 o powierzchni 3 258 m2, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami: KR2Y/00015570/2, KR2Y/00017456/1 i KR2Y/00021974/9.

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Data opracowania: 

pt., 2016-11-04

Autor opracowania: 

Kazimiera Polonek