Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pon., 2015-10-05

BURMISTRZ  GMINY   i  MIASTA  DOBCZYCE

przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2018  roku, z przeznaczeniem pod drobną  uprawę  warzyw  i  kwiatów, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7256/3 oraz nieruchomość położoną w Dobczycach oznaczoną działką nr 2759/2 o łącznej powierzchni 0.0579 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00013883/5 i KR2Y/00017456/1.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 70,00 złotych + podatek VAT.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pon., 2015-10-05

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz