Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

śr., 2015-08-26

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2018 roku na dojazd do nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej  działką nr 1070/3 oraz postoju samochodów - część nieruchomości gminnej położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 1069/4 o powierzchni 0.0229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y /00017456/1.

Czynsz dzierżawny miesięczny ustala się w wysokości 130,00 zł + podatek VAT .

Pozostałe warunki dzierżawy nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

śr., 2015-08-26

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz