Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2017-09-22

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
mapa lokalizacji dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem pod uprawę rolną, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1947/4 o powierzchni 0.0200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 24,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pt., 2017-09-22

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz