Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2017-09-22

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE 

mapa lokalizacji przedmiotu dzierżawyprzeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2021 roku, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2, 1359/3 o łącznej powierzchni 0.0328 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00023121/9, KR2Y/00017756/4.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 39,36 złotych brutto.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pt., 2017-09-22

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz