Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

czw., 2017-05-18

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przeznacza do wydzierżawienia na cele dojazdu do nieruchomości położonej w Dobczycach - dz.nr 1729/2 - stanowiącej własność osoby fizycznej, część nieruchomości gminnej położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 1731/1 o powierzchni 0.0045 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015490/7.

Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości 240,00 zł
+ VAT.

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

Data opracowania: 

czw., 2017-05-18

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz