Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

śr., 2013-04-24

 

B U R M I S T R Z   G M I N Y  i   M I A S T A    D O B C Z Y C E
 

przeznacza do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat, z przeznaczeniem pod uprawę rolną, nieruchomości położone w Dobczycach, oznaczone : dz.nr 134/1 o pow. 0.50 ha, dz.nr 2722 o pow. 0.2945 ha, dz.nr 2723 o pow. 0.2934 ha, dz.nr 2738 o pow. 0.2449 ha, dz.nr 2739 o pow. 0.1233 ha,      dz.nr 2741 o pow. 0.3071 ha,  dla  których  Sąd  Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4.
Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 200 złotych (netto) za 1 ha gruntu.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

Data opracowania: 

śr., 2013-04-24

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz