Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do wydzierżawienia części działki nr 1485/29 w Dobczycach.

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pon., 2020-02-03

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2022  roku, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 1485/29 o powierzchni 0.0100 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00026802/8. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 15,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.  Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy. Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pt., 2020-02-07

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika