Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do wydzierżawienia części działek położonych w Dobczycach.

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2020-04-17

 

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

  1. przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2022  roku, z przeznaczeniem na cele uprawy warzyw, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1358/2 i 1359/3 o powierzchni 0.0310 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgi wieczyste KR2Y/00017756/4 i KR2Y/00023121/8. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 48,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
  2. przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2022  roku, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 1354 i 1355 o łącznej powierzchni 0.0500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00002385/4, na cele uprawy warzyw. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 75,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.
  3. przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2022  roku, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 790 o  powierzchni 0.4881 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, na cele uprawy rolnej. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 228,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

Data opracowania: 

pt., 2020-04-17

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika