Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości położonych w Dobczycach

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2019-11-08

Lokalizacja działek przy ul. Szkolnej przeznaczonych do wydzierżawieniaBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
1.przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  30.11.2021  roku, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 1474/3 o powierzchni 0.0098 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017456/1. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 20,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

2.przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  30.11.2021  roku, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 1474/13 o powierzchni 0.0110 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017456/1. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 25,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

3.przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  30.11.2021  roku, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działką nr 1474/14 o powierzchni 0.0032 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017456/1. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 15,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pt., 2019-11-08

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika