Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

wt., 2019-04-16

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
1) przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2023  roku, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr 778, 779 o łącznej powierzchni 1.3550 ha dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, na cele uprawy rolnej. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 280,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

2) przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2026  roku, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną działkami nr 789, 791, 792/2 o łącznej powierzchni 1.6985 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4, na cele uprawy rolnej. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 352,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

wt., 2019-04-16

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika