Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pon., 2019-07-15

Lokalizacja terenu przeznaczonego do wydzierżawienia.BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOCZYCE

przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  nieoznaczony:

część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 7256/3 o powierzchni 0.0100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00013883/5, oraz

nieruchomość położoną w Dobczycach oznaczoną działką nr 2759/2 o powierzchni 0.0479 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017456/1, na cele upraw rolnych.

Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 87,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pon., 2019-07-15

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika