Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Przeznaczenie do dzierżawy części nieruchomości położonej w Dobczycach

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

pt., 2019-04-12

Część działki 2750 przeznaczonej do wydzierżawieniaBURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE
przeznacza  do  wydzierżawienia  na  czas  oznaczony do  dnia  31.12.2023  roku, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych, część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką nr 2750 o powierzchni 0.1000 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4. Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości 120,00 złotych + VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Pozostałe  warunki  dzierżawy  nieruchomości  zostaną  określone  w  umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

Data opracowania: 

pt., 2019-04-12

Autor opracowania: 

Elżbieta Mika