Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Nieruchomości do wydzierżawienia

Nieruchomości: 

do dzierżawy

Data: 

śr., 2014-12-17

BURMISTRZ      GMINY       i         MIASTA    DOBCZYCE

przeznacza do wydzierżawienia :

- nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną jako działka nr 7262 o powierzchni 0.0568 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015184/9,

- część nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako działka nr 7263/5 o powierzchni 0.0057 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00015184/9,

na dojazd, dojście do zapleczy budynków handlowo-usługowych, znajdujących się na nieruchomościach oznaczonych działkami nr : 7264, 7265, 7266, 7267/1, 7267/2, 7268, 7269, 7270, 7263/4, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277.

Dzierżawę ustalam na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Czynsz dzierżawny gruntu zostaje ustalony w wysokości 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych) + VAT,  w stosunku rocznym.

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

 

Data opracowania: 

śr., 2014-12-17

Autor opracowania: 

Alicja Wąsacz