Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania Komisji jest wykonywanie zadań kontrolnych określonych w art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący komisji:

Wiceprzewodniczący komisji: