Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania Komisji jest wykonywanie zadań kontrolnych określonych w art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Przewodniczący komisji:

Wiceprzewodniczący komisji: