Dziekanowice

Sołtys: 

Anna Włodarczyk

Skład Rady Sołeckiej: 

Magdalena Błaszczak
Julia Bojanowska
Bogdan Czarnik
Monika Leśniak
Aleksandra Marciniak
Beata Węgrzyn

Powierzchnia: 

233,8 ha

Dziekanowice położone są w północnej części Gminy Dobczyce, na wzgórzu (281m n.p.m), z którego na południe roztacza się widok na Dolinę Raby i Pogórze Karpackie. W dali na horyzoncie przebiega linia Beskidu Myślenickiego, w głębi wyłaniają się dalsze grzbiety Beskidu Wyspowego.

w skład sołectwa Dziekanowice wchodzą przysiółki o nazwach: Zabawie, Dziekanka, Gaj, Folwark, Pod Dziekanowicami, Tatarówka, Karczma Czerwona.
sołectwo, zajmuje obszar 233,8 ha. Na terenie wsi funkcjonuje szkoła podstawowa oraz działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Historia

Historia wsi i parafii dziekanowskiej sięga XIII wieku. Podobnie jak wsie Rudnik, Niezdów i Skrzynka, także Dziekanowice były w posiadaniu rodów rycerskich mających na tych terenach swe majątki. Dzieje Dziekanowic są także ściśle z historią parafii. W XV wieku wieś była własnością kilku przedstawicieli szlachty zagrodowej, część zaś należała do rodziny Kamienieckich pochodzącej z okolic Sanoka.  

W Dziekanowicach warto zobaczyć:

XIII wieczny Kościół romański, pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i Mikołaja, najstarszy zabytek na terenie gminy, wg T. Rzebika kościół w Dziekanowicach prawdopodobnie pochodzi z lat 1150-1190., w XVII – XVIII w. został rozbudowany. W barokowych wnętrzach zachowało się romańskie prezbiterium, rokokowe ołtarze  i polichromia. Badania wewnętrznych ścian kościoła doprowadziły do odkrycia polichromii z XII w., przedstawiającej sceny z Nowego Testamentu związane z dzieciństwem Chrystusa: Zwiastowanie, Narodzenie, Hołd Trzech Króli oraz postacie Michała i Gabriela. Odkrycia polichromii porównywane z podobnymi malowidłami europejskimi datowane są na drugą połowę XII w., w Polsce znaleziono jeszcze trzy podobnie datowane. Obok kościoła znajduje się XVIII wieczna, drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, pochyłych ścianach i dachu namiotowym pokrytym gontem.  Znajduje się tu także zabytkowy dzwon pw. św. Walentego z ciekawym napisem łacińskim „Non Germanus me fecit 1765” ( Nie Niemiec mnie wykonał 1765) oraz cmentarz przykościelny pochodzący prawdopodobnie z tego samego okresu co kościół, do dziś zachowało się tam kilka grobów bogatych mieszkańców parafii, ostatni pochówek miał tutaj miejsce pod koniec XIX w.
Sanktuarium Macierzyństwa NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Dziekanowskiej słynącym łaskami od XVIII w.

Kamienną figurę przedstawiająca postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem znajdująca się przy drodze Dobczyce – Wieliczka /na serpentynach poniżej  dziekanowickiego kościoła. Figura pochodzi z 1910 roku, powstała na pamiątkę 500-lecia zwycięstwa w Bitwie pod Grunwaldem. Została ufundowana przez mieszkańców Dziekanowic.

Metalowy krzyż na kamiennej kolumnie znajdujący się przy drodze Dziekanowice – Wieliczka. Został ufundowany w 1685 roku przez karczmarza Smolkę.
Kamienną figurą przedstawiająca postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem znajdująca się w pobliżu skrzyżowania Dziekanowice –Wieliczka – Rudnik. Została ufundowana przez Walentego i Annę Kulmów w 1859 roku.
Metalowy krzyż na kamiennym cokole pochodzący z 1884 roku znajdujący się przy skrzyżowaniu dróg Dobczyce – Gdów – Wieliczka.

Sołectwo Dziekanowice
Sołectwo Dziekanowice
Sołectwo Dziekanowice

Statut Sołectwa: