Zaproszenie do udziału w XV Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich. XXIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin

pomarańczowy plakat z napisami

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym XXIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin, która organizowany jest od 1995 roku ogólnopolską doroczną imprezę sportowo-rekreacyjną przeprowadzaną przy finansowym wsparciu Urzędów i Ministerstw właściwych do spraw Sportu Powszechnego. 

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Odkryj swoje muzyczne uzależnienie” złożona przez Stowarzyszenie: Oczarowani Muzyką

grafika poglądowa długopis na kartce papieru

W dniu 20.09.2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Odkryj swoje muzyczne uzależnienie" złożona przez Stowarzyszenie Oczarowani Muzyką, z siedzibą ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce.

Informacja w sprawie dofinansowań do posiłków dla uczniów szkół

napis: informacja

W związku z problemem dotyczącym wysokich kosztów posiłków w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dobczyce przekazujemy iż Minister Edukacji i Nauki pismem z dnia 3 lipca 2023 r. w sposób ostateczny wypowiedział się w temacie kwestii dofinansowania przez gminy kosztów posiłku w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem innych form zapewniania posiłku (ajent, 

Strony