Aktualne stawki

Aktualne taryfy za wodę i ścieki w gminie Dobczyce obowiązują w okresie od 25 maja 2019 do 24 maja 2020 roku i wynoszą:

 1. Opłata abonamentowa (stawka miesięczna)
  Grupa Netto zł Brutto zł
  I — odbiorcy indywidualni 4.50 4.86
  II — odbiorcy przemysłowi 4.50 4.86
  III — ujęcia własne, wodomierze ogrodowe 4.00 4.32
 2. Woda (cena za 1 m3)
  Grupa Netto zł Brutto zł
  I — odbiorcy indywidualni 3.98 4.30
  II — odbiorcy przemysłowi 4.32 4.67
 3. Ścieki (cena za 1m3)
  Grupa Netto zł Brutto zł
  I — odbiorcy indywidualni 6.90 7.45
  II — odbiorcy przemysłowi 8.16 8.81
  III — odbiorcy indywidualni, u których zainstalowano przepompownie 6.60 7.13
 4. Woda + ścieki (cena za 1m3)
  Grupa Netto zł Brutto zł
  I — odbiorcy indywidualni 10.88 11.75
  II — odbiorcy przemysłowi 12.48 13.48
  I+III — odbiorcy indywidualni, u których zainstalowano przepompownie 10.58 11.43

Informujemy naszych klientów, że — podobnie jak w latach ubiegłych — Rada Miejska w Dobczycach uchwaliła dopłaty do stawek za wodę i ścieki zatwierdzonych przez przedsiębiorstwo Wody Polskie na rok 2019/2020. W tym okresie dopłata do 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych wynosi 34 gr netto, dlatego mieszkańcy zamiast 4.32 zł zapłacą 3.98 zł za 1 m3 pobranej wody. Natomiast dopłata do 1 m3 odprowadzonych z gospodarstw domowych ścieków wyniesie 1.26 zł (6.90 zł zamiast 8.16 zł) dla budynków przyłączonych do kanalizacji grawitacyjnie i 1.56 zł (6.60 zł wobec 8.16 zł) dla nieruchomości posiadających przydomowe pompownie ścieków.

Stawka opłaty abonamentowej pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 4.50 zł miesięcznie za licznik odmierzający pobór wody z wodociągu i 4.00 zł w przypadku wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody lub wodomierza ogrodowego.

Plik: