Aktualności

Data publikacji: 2024-01-05
bordowe kotary na scenie na które pada oświetlenie, widać też publiczność siedzącą na trybunach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Data publikacji: 2024-01-05
do sznureczka przypięte są kolorowe spinacze, każdy spinacz trzyma jedną kolorową literę które tworzą słowo sport, w tle brązowa deska

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce.

Data publikacji: 2024-01-02
droga aswaltowa a obok tereny trawiaste

Zakończyły się prace remontowe przy drodze gminnej Kędzierzynka-Sękówka. W ramach zadania zmodernizowano 210 m drogi gminnej. Wartość inwestycji wyniosła 91 312,83 zł brutto i sfinansowana została w całości ze środków budżetu Gminy Dobczyce.

Data publikacji: 2024-01-02
prosta droga aswaltowa a po bokach domy mieszkalne

To kolejna inwestycja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i jakości podróżowania w gminie Dobczyce lokalnymi drogami. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu gminy, a jego koszt wyniósł

Data publikacji: 2024-01-02
odkręcony kran

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej na ul. Piastowskiej w Dobczycach przerwa w dostawie wody, na w/w ulicy, potrwa do godz.15:00.

Data publikacji: 2024-01-02
grupa ludzi ubrana w eleganckie stroje, z tyłu kolorowe światła

W poniedziałek 18 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miała miejsce uroczysta Gala finałowa projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. To wyjątkowe wydarzenie stanowiło podsumowanie ośmiu lat działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. 

Data publikacji: 2024-01-02
na granatowym tle symetrycznie rozłożonych 8 zdjęć z różnymi dyscyplinami sportowymi a w środku napis nagrody i stypednia sportowe nabór wniosków od 2 do 10 stycznia 2024 r.

Od dziś można składać wnioski o nagrody i stypendia w dziedzinie sportu. Nabór wniosków potrwa do 10-go stycznia 2024 r.

Data publikacji: 2023-12-29
grafika przedstawia piłki do różnych dyscyplin sportowych rakiety do badmintona

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przyznał dotacje na 2024 rok dla klubów sportowych na realizację działań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. W sumie na ten cel przeznaczono 377 tys. zł.

Data publikacji: 2023-12-27
rada miejska w Dobczycach uchwaliła budżet na 2024 rok

Budżet Gminy i Miasta Dobczyce na 2024 rok został uchwalony 20 grudnia 2023 r. podczas LXX sesji Rady Miejskiej. Radni przyjęli budżet, który zakłada osiągnięcie w 2024 r. dochodów w wysokości ponad 119 mln zł (w tym: bieżące – ok. 91 mln zł; majątkowe - ponad 28 mln zł) oraz określa wydatki na poziomie ponad 131 mln zł (w tym: bieżące – ok. 89 mln zł; majątkowe – ok. 42 mln zł).

Data publikacji: 2023-12-27
budynek urzędu

W dniu 28.12.2023 r. (czwartek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane do godziny 11:30 z powodów technicznych związanych z wdrożeniem nowej wersji systemu Źródło.

Strony